Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.

Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana

Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

Proizvodnja strojeva za metalurgiju

Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu

Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju strojeva za tekstil:
  • strojeva za pripremu, proizvodnju, protiskivanje, izvlačenje, strukturiranje ili rezanje umjetnih vlakana, materijala i pređe
  • strojeva za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka od sjemenja, rezanje bala, rastresanje pamuka, pregledavanje vune, karboniziranje vune, češljanje, grebenanje, namatanje vune na okvire itd.
  • strojeva za predenje
  • strojeva za pripremu tekstilnih vlakana: za namatanje, izradu potki i pripadajućih strojeva
  • tkalačkih stanova (razboja), uključujući ručne razboje
  • strojeva za pletenje
  • uređaja za izradu pletenih mreža, tila, čipke, gajtana itd.
 • proizvodnju pomoćnih strojeva ili opreme za tekstilne stojeve:
  • dobijevki, žakardica, uređaja za automatsko zaustavljanje, mehanizma za zamjenjivanje čunaka, vretena, krilaca za vretena itd.
 • proizvodnju strojeva za tiskanje tekstila
 • proizvodnju strojeva za preradu tkanina:
  • strojeva za pranje, bijeljenje, bojenje, pripremanje, dovršavanje ili impregniranje tekstilnih tkanina
  • proizvodnju strojeva za namatanje, odmatanje, previjanje, sječenje i perforiranje tekstilnih vlakana
 • proizvodnju strojeva za pranje rublja:
  • uređaja za glačanje, uključujući tople preše
  • komercijalnih strojeva za pranje i sušenje
  • strojeva za kemijsko čišćenje
 • proizvodnju šivaćih strojeva, glava šivaćih strojeva i igala za šivaće strojeve (bez obzira na to jesu li za upotrebu u kućanstvu ili ne)
 • proizvodnju strojeva za izradu i dovršavanje pusta i netkanoga tekstila
 • proizvodnju strojeva za kožu:
  • strojeva za pripremu, štavljenje te obradu kože i krzna
  • strojeva za izradu i popravak obuće te drugih proizvoda od krzna, sirove kože i obrađene kože

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju papira i kartica s programom za rad žakard-strojeva, vidi 17.29
 • proizvodnju strojeva za pranje i sušenje rublja za kućanstvo, vidi 27.51
 • proizvodnju kalander-strojeva, vidi 28.29
 • proizvodnju strojeva koji se koriste za uvezivanje knjiga, vidi 28.99