Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja celuloze, papira i kartona

Proizvodnja proizvoda od papira i kartona

Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona

Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira

Proizvodnja uredskog materijala od papira

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

Proizvodnja zidnih tapeta

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju valovitog papira i kartona
  • proizvodnju ambalaže od valovitog papira i kartona
  • proizvodnju složive ambalaže od papira i kartona
  • proizvodnju ambalaže od tvrdih ploča
  • proizvodnju ostale ambalaže od papira i kartona
  • proizvodnju vreća i vrećica od papira
  • proizvodnju uredskih registratora i sličnih proizvoda

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju omotnica, vidi 17.23
  • proizvodnju oblikovanih i prešanih predmeta od ljepenke (npr. kartona za pakiranje jaja, oblikovanih podloga od ljepenke), vidi 17.29