Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Gradnja brodova i čamaca

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju zrakoplova za prijevoz robe i putnika za potrebe obrambenih snaga, za sport i druge svrhe
 • proizvodnju helikoptera
 • proizvodnju zračnih jedrilica i visećih jedrilica
 • proizvodnju dirižabla i balona
 • proizvodnju dijelova i pribora za zrakoplove ovog razreda:
  • glavnih dijelova kao što su trupovi zrakoplova, krila, vrata, kontrolne površine, uređaji za prizemljivanje, rezervoari za gorivo, pilotska kabina itd.
  • propelera, helikopterskih rotora i pripadajućih okretnih lopatica
  • vrsta motora i strojeva koje se mogu naći samo u zrakoplovima
  • dijelova turbomlaznih i turbopropelerskih zrakoplova
 • proizvodnju uređaja za obuku letenja na tlu
 • proizvodnju svemirskih letjelica i lansirnih rampi, satelita, međuplanetarnih sondi, orbitalnih stanica, šatlova
 • proizvodnju interkontinentalnih balističkih projektila.

Ovaj razred također uključuje:

 • servisiranje i zamjenu zrakoplova i zrakoplovnih motora
 • proizvodnju sjedala za zrakoplove

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju padobrana, vidi 13.92
 • proizvodnju uobičajenoga vojnog oružja i municije, vidi 25.40
 • proizvodnju telekomunikacijske oopreme za satelite, vidi 26.30
 • proizvodnju kontrolno-mjernih instrumenata za letjelice i zrakoplove, vidi 26.51
 • proizvodnju sustava za zračnu navigaciju, vidi 26.51
 • proizvodnju svjetlosne opreme za letjelice, vidi 27.40
 • proizvodnju dijelova za paljenje i drugih električnih dijelova za motore s unutarnjim izgaranjem, vidi 27.90
 • proizvodnju klipova, klipnih prstenova i karburatora, vidi 28.11
 • proizvodnju uređaja za polijetanje zrakoplova, zrakoplovnih izbacivača katapulta i pripadajuće opreme, vidi 28.99