Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

Računalno programiranje

Savjetovanje u vezi s računalima

Upravljanje računalnom opremom i sustavom

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Računalno programiranje

Ovaj razred uključuje djelatnosti razvijanja, mijenjanja, testiranja i održavanja softvera. Ovaj razred uključuje:

 • izradu strukture i sadržaja i/ili pisanje računalnog koda neophodnih za kreiranje i primjenu:
  • sistemskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune)
  • aplikacijskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune)
  • baza podataka
  • internetskih stranica
 • prilagođavanje softvera potrebama korisnika, tj. mijenjanje i oblikovanje postojeće aplikacije tako da je funkcionalna unutar informacijskog okruženja korisnika

Ovaj razred isključuje:

 • izdavanje softverskih paketa, vidi 58.29
 • prijevod ili prilagodbu standardnog softvera za određeno tržište za vlastiti račun, vidi 58.29
 • planiranje i izradu računalnih sustava koji povezuju računalni hardver, softver i komunikacijske tehnologije, čak i ako osiguravanje softvera može biti sastavni dio ove djelatnosti, vidi 62.02