Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Pomoćne usluge u šumarstvu

Sječa drva

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

Ovaj razred uključuje:

 • skupljanje šumskih plodova i proizvoda koji nisu uzgojeni:
  • gljiva, tartufa
  • bobičastog voća
  • orašastog voća
  • balate ili drugih guma
  • pluta
  • šelaka i smole
  • balzama
  • raznovrsne trave
  • morske trave
  • žireva, kestena
  • mahovine i lišaja

Ovaj razred isključuje:

 • uzgoj bilo kojeg spomenutog proizvoda (osim uzgoja hrasta plutnjaka), vidi odjeljak 01
 • uzgoj gljiva ili tartufa, vidi 01.13
 • uzgoj bobičastog ili orašastog voća, vidi 01.25
 • skupljanje drva za ogrjev, vidi 02.20
 • proizvodnju iverja, vidi 16.10