Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Akvakultura

Ribolov

Morski ribolov

Slatkovodni ribolov

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Slatkovodni ribolov

Ovaj razred uključuje:

  • ribolov na komercijalnoj osnovi u unutrašnjim vodama
  • ulov slatkovodnih rakova i školjaka
  • ulov slatkovodnih vodenih životinja

Ovaj razred također uključuje:

  • skupljanje slatkovodnoga vodenog bilja i ostalih organizama

Ovaj razred isključuje:

  • preradu riba, rakova i školjaka, vidi 10.20
  • usluge nadzora, zaštite i ophodnje u vezi s ribolovom, vidi 84.24
  • sportsko-rekreativni ribolov i usluge povezane s njim, vidi 93.19
  • rad rezervata za sportski ribolov, vidi 93.19