Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na malo tkaninama
  • trgovinu na malo koncem za pletenje
  • trgovinu na malo osnovnim materijalom (podlogom) za izradu sagova, goblena ili za vezenje
  • trgovinu na malo tekstilom
  • trgovinu na malo pozamanterijom i priborom: iglama, koncima za šivanje itd.

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na malo odjećom, vidi 47.71