Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti privatne zaštite

Istražne djelatnosti

Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava

Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava

Ovaj razred uključuje:

  • nadzor ili daljinski nadzor elektroničkih sigurnosnih alarmnih sustava kao što su protuprovalni i protupožarni alarmi, uključujući njihovo postavljanje i održavanje
  • postavljanje, popravak, ponovnu ugradnju i prilagodbu mehaničkih ili elektroničkih uređaja za zaključavanje, sefova i sigurnosnih pretinaca (trezora), povezane s kasnijim nadzorom i daljinskim nadzorom. Jedinice koje obavljaju ove djelatnosti mogu se također baviti i prodajom takvih sigurnosnih sustava, mehaničkih ili elektroničkih uređaja za zaključavanje, sefova i sigurnosnih pretinaca (trezora).

Ovaj razred isključuje:

  • postavljanje sigurnosnih sustava kao što su protuprovalni i protupožarni alarmi, bez daljnjeg nadzora, vidi 43.21
  • trgovinu na malo sigurnosnim sustavima, mehaničkim ili elektroničkim uređajima za zaključavanje, sefovima i sigurnosnim pretincima (trezorima) u specijaliziranim prodavaonicama, bez usluga nadzora, postavljanja ili održavanja, vidi 47.59
  • savjetovanje u području zaštite i sigurnosti, vidi 74.90
  • poslove javnog reda i sigurnosti, vidi 84.24
  • usluge umnožavanja ključeva, vidi 95.29