Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj deva i ljama

Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi

Uzgoj muznih krava

Uzgoj ostalih goveda i bivola

Uzgoj ostalih životinja

Uzgoj ovaca i koza

Uzgoj peradi

Uzgoj svinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uzgoj ostalih životinja

Ovaj razred uključuje:

 • uzgoj i razmnožavanje pripitomljenih ili ostalih živih životinja:
  • nojeva i emua
  • ostalih ptica (osim peradi)
  • kukaca
  • kunića i drugih krznaša
 • proizvodnju krzna i kože od uzgajanih krznaša, gmazova i ptica
 • uzgoj crva, glista, ostalih zemljanih mekušaca, puževa itd.
 • uzgoj dudova svilca, proizvodnju čahura
 • uzgoj pčela, proizvodnju meda i pčelinjeg voska
 • uzgoj i razmnožavanje kućnih ljubimaca (osim riba):
  • mačaka i pasa
  • ptica kao što su papige tigrice itd.
  • hrčaka itd.
 • uzgoj raznih vrsta životinja

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju sirovih koža i krzna koji potječu od lova i stupičarenja, vidi 01.70
 • uzgoj žaba, krokodila, morskih crva, vidi 03.21, 03.22
 • djelatnosti ribnjaka, vidi 03.21, 03.22
 • hranidbu i dresuru kućnih ljubimaca, vidi 96.09
 • uzgoj i razmnožavanje peradi, vidi 01.47