Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima

Mješovita proizvodnja

Pomoćne djelatnosti u poljoprivredi i djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva

Uzgoj jednogodišnjih usjeva

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja

Uzgoj višegodišnjih usjeva

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uzgoj sadnog materijala i ukrasnog bilja

Ovaj razred uključuje proizvodnju svih vrsta vegetativnih biljnih materijala kao što su reznice, izdanci i sadnice za neposredno razmnožavanje ili za proizvodnju podloga na koje Ovaj razred uključuje:

  • uzgoj biljaka za sadnju
  • uzgoj ukrasnog bilja, uključujući tratinu za presađivanje
  • uzgoj lukovica, gomolja i korijenja, reznica i cjepova; micelija gljiva
  • djelatnosti rasadnika drveća, osim za šumsko drveće

Ovaj razred isključuje:

  • uzgoj biljaka za potrebe sjemenske proizvodnje, vidi 01.1, 01.2
  • djelatnosti rasadnika šumskog drveća, vidi 02.10