Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Šumarstvo i sječa drva

Pomoćne usluge u šumarstvu

Sječa drva

Skupljanje šumskih plodova i proizvoda, osim šumskih sortimenata

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime

Ovaj razred uključuje:

  • uzgoj drveća: sadnju, rasađivanje, presađivanje, prorjeđivanje te zaštitu šuma i šumskih površina
  • uzgoj niskog raslinja, proizvodnju drva za celulozu i drva za ogrjev
  • djelatnosti rasadnika šumskog drveća Te djelatnosti mogu se obavljati u prirodnim ili zasađenim šumama.

Ovaj razred isključuje:

  • uzgoj božićnih drvaca, vidi 01.29
  • djelatnosti rasadnika drveća, osim za šumsko drveće, vidi 01.30
  • skupljanje gljiva i ostalih šumskih proizvoda koji nisu uzgojeni, vidi 02.30
  • proizvodnju iverja i drvne sječke, vidi 16.10