Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Vađenje metalnih ruda

Rudarstvo i vađenje, d. n.

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

Vađenje soli

Vađenje treseta

Vađenje kamena, pijeska i gline

Vađenje ruda obojenih metala

Vađenje željeznih ruda

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Vađenje ugljena i lignita

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Vađenje minerala za kemikalije i gnojiva

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje prirodnih fosfata i prirodnih kalijevih soli
  • vađenje prirodnih sumpora
  • vađenje i pripremu pirita i pirotita, osim prženja
  • vađenje prirodnog barijeva sulfata i karbonata (barita i viterita), prirodnog barita, prirodnog magnezijeva sulfata (kiserita)
  • vađenje zemljanih boja, fluorita i drugih minerala vrednovanih uglavnom zbog sadržaja kemikalija

Ovaj razred također uključuje:

  • kopanje guana

Ovaj razred isključuje:

  • vađenje soli, vidi 08.93
  • prženje željeznoga pirita, vidi 20.13
  • proizvodnju umjetnih gnojiva i dušičnih spojeva, vidi 20.15