Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Veterinarske djelatnosti

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Veterinarske djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti veterinarsko-zdravstvene zaštite i kontrole stoke, peradi i ostalih životinja
  • djelatnosti veterinarsko-zdravstvene zaštite i kontrole kućnih ljubimaca Ove djelatnosti obavljaju diplomirani veterinari u veterinarskim stanicama i bolnicama kao i prilikom posjeta poljoprivrednim gospodarstvima, štenarama, kućama, u privatnim veterinarskim ordinacijama i operacijskim dvoranama ili drugdje.

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti veterinarskih asistenata ili pomoćnoga veterinarskog osoblja
  • kliničko-patološke i druge dijagnostičke djelatnosti koje se odnose na životinje
  • djelatnosti prijevoza oboljelih životinja

Ovaj razred isključuje:

  • hranidbu stoke, peradi i ostalih životinja bez zdravstvenoga zbrinjavanja, vidi 01.62
  • šišanje ovaca, vidi 01.62
  • usluge testiranja stada, vođenja stada, usluge iznajmljivanja polja za ispašu, kastriranje peradi, vidi 01.62
  • djelatnosti umjetnog osjemenjivanja, vidi 01.62
  • djelatnosti smještaja kućnih ljubimaca bez zdravstvenog zbrinjavanja, vidi 96.09