BrNi d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Popravak električne opreme

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje proizvoda odjeljka 27, osim onih iz razreda skupine 27.5 (onih koji se upotrebljavaju u kućanstvu). Ovaj razred uključuje:

 • popravak i održavanje transformatora za električnu energiju, distribuciju i specijalnih transformatora
 • popravak i održavanje električnih motora, generatora i generatorskih setova motora
 • popravak i održavanje aparata sa sklopivim prekidačima i razvodnom pločom
 • popravak i održavanje releja i aparata za kontrolu industrijskih procesa
 • popravak i održavanje primarnih baterija i akumulatora
 • popravak i održavanje električne rasvjetne opreme
 • popravak i održavanje strujnih žičanih uređaja i nestrujnih žičanih uređaja za električne strujne krugove

Ovaj razred isključuje:

 • popravak i održavanje računala i periferne računalne opreme, vidi 95.11
 • popravak i održavanje telekomunikacijske opreme, vidi 95.12
 • popravak i održavanje elektronike za široku potrošnju, vidi 95.21
 • popravak satova, vidi 95.25

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?