CODE FILIP d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Računalno programiranje

Ovaj razred uključuje djelatnosti razvijanja, mijenjanja, testiranja i održavanja softvera. Ovaj razred uključuje:

 • izradu strukture i sadržaja i/ili pisanje računalnog koda neophodnih za kreiranje i primjenu:
  • sistemskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune)
  • aplikacijskog softvera (uključujući ažuriranja i nadopune)
  • baza podataka
  • internetskih stranica
 • prilagođavanje softvera potrebama korisnika, tj. mijenjanje i oblikovanje postojeće aplikacije tako da je funkcionalna unutar informacijskog okruženja korisnika

Ovaj razred isključuje:

 • izdavanje softverskih paketa, vidi 58.29
 • prijevod ili prilagodbu standardnog softvera za određeno tržište za vlastiti račun, vidi 58.29
 • planiranje i izradu računalnih sustava koji povezuju računalni hardver, softver i komunikacijske tehnologije, čak i ako osiguravanje softvera može biti sastavni dio ove djelatnosti, vidi 62.02

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?