DIGITALIS-KOMUNIKACIJE d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

Bookmark

Djelatnosti

Djelatnosti žičane telekomunikacije

Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti rada, održavanja ili osiguravanja pristupa opremi potrebnoj za prijenos glasa, podataka, teksta, zvuka i slike korištenjem žičane telekomunikacijske infrastrukture, uključujući:
    • rad i održavanje uređaja za prijenos, koji omogućuju komunikaciju od točke do točke zemaljskim linijama, mikrovalovima ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza
    • rad kabelskih distribucijskih sustava (npr. za distribuciju informacija i televizijskih signala)
    • telegrafske i ostale bezvučne komunikacijske usluge korištenjem vlastitih uređaja Uređaji i oprema za prijenos pomoću kojih se obavljaju ove djelatnosti mogu se temeljiti na jednoj ili više tehnologija.

Ovaj razred također uključuje:

  • kupnju pristupa i mrežnog kapaciteta od vlasnika i mrežnih operatera te pružanje telekomunikacijskih usluga poduzećima i kućanstvima korištenjem tih kapaciteta
  • pružanje pristupa internetu od strane operatera žičane infrastrukture

Ovaj razred isključuje:

  • preprodaju telekomunikacijskih kapaciteta, vidi 61.90

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?