DOBRINJ METALI j.d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Oporaba posebno izdvojenih materijala

Ovaj razred uključuje obradu metalnog i nemetalnog otpada i ostataka te predmeta u sekundarne sirovine, obično uključuje mehaničke ili kemijske procese pretvorbe. Primjeri mehaničkih ili kemijskih transformacijskih procesa koji se poduzimaju su:

 • mehaničko prešanje metalnog otpada kao što su vozila, strojevi za pranje rublja, bicikli itd.
 • mehanička redukcija velikih komada željeza kao što su željeznički vagoni
 • usitnjavanje rezanjem metalnog otpada, stara vozila itd.
 • ostale metode mehaničke obrade, npr. rezanje i prešanje kako bi se smanjio obujam
 • obnavljanje metala iz fotografskog otpada, npr. fiksir-otopine ili fotografskih filmova i fotografskog papira
 • protektiranje gume iz rabljenih vanjskih guma za proizvodnju sekundardnih sirovina
 • razvrstavanje i prešanje plastike za proizvodnju sekundarnih sirovina za cijevi, tegle za cvijeće, palete i slično
 • obrada (čišćenje, otapanje, mljevenje) otpada od plastike ili gume u granule
 • drobljenje, čišćenje i izdvajanje stakla
 • drobljenje, čišćenje i izdvajanje ostalih otpadaka, npr. ostataka od rušenja za dobivanje sekundarnih sirovina
 • prerada uporabljenih ulja i masti za kuhanje u sekundarne sirovine
 • prerada ostale otpadne hrane, pića i duhana te rezidualnih supstancija u sekundarne sirovine

Također je uključena oporaba materijala iz tokova otpada u obliku (1) izdvajanja i razvrstavanja obnovljivih materijala iz neopasnih tokova otpada (npr. smeća) ili (2) izdvajanja i razvrstavanja pomiješanih obnovljivih materijala kao što su papir, plastika, upotrijebljene konzerve od pića i metali, u različite kategorije.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju novih gotovih proizvoda iz sekundarnih sirovina (bez obzira na to jesu li vlastito proizvedeni ili nisu), npr. predenje vlakana iz nagomilanih zaliha, proizvodnja papira od starog papira; protektiranje gume ili proizvodnja metala od otpada metala, vidi odgovarajuće razrede u području C (Prerađivačka industrija)
 • ponovnu obradu nuklearnoga goriva, vidi 20.13
 • obnavljanje materijala za vrijeme izgaranja otpada ili tijekom procesa spaljivanja, vidi 38.2
 • obradu i odlaganje neopasnog otpada, vidi 38.21
 • obradu organskog otpada za upotrebu, vidi 38.21
 • obnavljanje energije tijekom procesa spaljivanja neopasnog otpada, vidi 38.21
 • obradu i odlaganje prijelaznoga radioaktivnog otpada iz bolnica itd., vidi 38.22
 • obradu i odlaganje otrovnoga, kontaminiranog otpada, vidi 38.22
 • trgovinu na veliko materijalima pogodnima za obnavljanje, vidi 46.77

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?