EKOSEPICH d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju uređaja za vaganje (osim osjetljivih laboratorijskih vaga):
  • vaga za trgovinu i kućanstvo, platformskih vaga, vaga za kontinuirano vaganje, mosnih vaga, utega itd.
 • proizvodnju strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućine
 • proizvodnju uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućina ili praha:
  • pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, strojeva za čišćenje pješčanim mlazom, strojeva za čišćenje parom itd.
 • proizvodnju uređaja za pakiranje i zamatanje:
  • strojeva za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje, začepljivanje, etiketiranje itd.
 • proizvodnju strojeva za pranje i sušenje boca i za gaziranje pića
 • proizvodnju postrojenja za destiliranje ili rektifikaciju u rafinerijama nafte, kemijskoj industriji, industriji pića itd.
 • proizvodnju plinskih generatora
 • proizvodnju kalandera i drugih strojeva za valjanje i njihovih cilindara (osim za metal i staklo)
 • proizvodnju centrifuga (osim strojeva za obiranje mlijeka i centrifuga za sušenje rublja)
 • proizvodnju brtvila i sličnih spojnica, od kombiniranih materijala ili slojeva istog materijala
 • proizvodnju automata za prodaju gotove robe
 • proizvodnju ravnala, krojačkih metara i sličnih ručnih alata, preciznih alata za mehaničare (osim optičkih)
 • proizvodnju neelektrične opreme za varenje i lemljenje
 • proizvodnju rashladnih tornjeva i sličnoga za neposredno hlađenje pomoću recirkulirajuće vode

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju preciznih (laboratorijskih) vaga, vidi 26.51
 • proizvodnju opreme za hladnjake i zamrzivače koji se koriste u kućanstvima, vidi 27.51
 • proizvodnju ventilatora za kućanstva, vidi 27.51
 • proizvodnju električne opreme za varilice i lemilice, vidi 27.90
 • proizvodnju poljoprivrednih strojeva za prskanje, vidi 28.30
 • proizvodnju uređaja za valjanje metala ili stakla i njihovih dijelova, vidi 28.91, 28.99
 • proizvodnju poljoprivrednih sušara, vidi 28.93
 • proizvodnju uređaja za filtriranje ili pročišćavanje hrane, vidi 28.93
 • proizvodnju separatora za vrhnje, vidi 28.93
 • proizvodnju industrijskih sušara za odjeću, vidi 28.94
 • proizvodnju uređaja za bojenje tekstila, vidi 28.94

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?