Electrip Mobility Service d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Trgovina električnom energijom

Ovaj razred uključuje:

  • prodaju električne energije korisnicima
  • djelatnosti brokera za električnu energiju i agenata koji ugovaraju prodaju električne energije distribucijskim sustavima kojim upravljaju drugi
  • djelatnost kapaciteta za električnu energiju i sustava prijenosa pomoću kojeg se transformira u električnu energiju

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?