GEO STONE d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje, grubu obradu i piljenje ukrasnog i građevinskoga kamena poput mramora, granita, pješčenjaka itd.
  • drobljenje i lomljenje ukrasnog i građevinskoga kamena
  • vađenje, lomljenje i drobljenje vapnenca
  • vađenje gipsa (sadre) i anhidrida
  • vađenje krede i nevapneniziranog dolomita

Ovaj razred isključuje:

  • vađenje minerala za kemikalije i gnojiva, vidi 08.91
  • proizvodnju pečenog dolomita, vidi 23.52
  • rezanje, oblikovanje i obradu kamena izvan kamenoloma, vidi 23.70

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?