LODGING-PRO, obrt za poslovno savjetovanje i promidžbu, vl. Carolina Soledad Maric, Peruški, Peruški 37C

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

Bookmark

Djelatnosti

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

Ovaj razred uključuje cijeli spektar usluga oglašavanja (putem vlastitih kapaciteta poduzeća ili uz podugovaranje), uključujući savjetovanje, kreativne usluge, izradu promotivnog materijala i kupnju. Ovaj razred uključuje:

 • kreiranje i provođenje promidžbenih kampanja:
  • kreiranje i postavljanje reklama u novinama, časopisima, na radiju, televiziji, internetu i ostalim medijima
  • kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru, npr. oglasnih ploča, panoa, priopćenja, izloga, oslikavanje automobila i autobusa, u izložbenim dvoranama itd.
  • reklamiranje iz zraka
  • distribuciju promidžbenog materijala ili uzoraka
  • uređivanje štandova i ostalih objekata i prostora
 • vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca:
  • promociju proizvoda
  • marketing na mjestu prodaje
  • oglašavanje izravnom poštom
  • marketinško savjetovanje

Ovaj razred isključuje:

 • izdavanje promidžbenog materijala, vidi 58.19
 • snimanje promidžbenih poruka za televiziju i film, vidi 59.11
 • snimanje promidžbenih poruka za radio, vidi 59.20
 • istraživanje tržišta, vidi 73.20
 • izradu reklamnih fotografija, vidi 74.20
 • organizaciju sastanaka i poslovnih sajmova, vidi 82.30
 • poštanske usluge kao što su razvrstavanje, adresiranje, itd., vidi 82.19

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?