M. & V. Fun and Relax d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Proizvodnja glazbenih instrumenata

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju instrumenata sa žicama
 • proizvodnju klavijaturnih instrumenata sa žicama, uključujući automatske klavire
 • proizvodnju orgulja, uključujući harmonije i slične klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima
 • proizvodnju harmonika i sličnih instrumenata, uključujući usne harmonike
 • proizvodnju puhaćih instrumenata
 • proizvodnju udaraljki
 • proizvodnju glazbenih instrumenata čiji se zvuk proizvodi elektronički
 • proizvodnju glazbenih kutija, sajmišnih orgulja, kaliopa itd.
 • proizvodnju dijelova i pribora za instrumente:
  • metronoma, zvučnih vilica, pištaljki za davanje visine tona pjevačima, žica, diskova i valjaka za automatske mehaničke instrumente itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju zviždaljki, pozivnog roga i ostalih usnih puhačkih instrumenata za zvučne signale

Ovaj razred isključuje:

 • umnožavanje nasnimljenih audiovrpca i videovrpca te diskova, vidi 18.2
 • proizvodnju mikrofona, pojačala, zvučnika, slušalica i sličnih komponenata, vidi 26.40
 • proizvodnju gramofona, magnetofona i slično, vidi 26.40
 • proizvodnju glazbenih instrumenata igračaka, vidi 32.40
 • restauracija orgulja i drugih historijskih glazbenih instrumenata, vidi 33.19
 • izdavanje nasnimljenih audiovrpca, videovrpca i diskova, vidi 59.20
 • ugađanje klavira, vidi 95.29

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?