MARIN DESIGN j.d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Popravak proizvoda od metala

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje proizvoda od metala iz odjeljka 25. Ovaj razred uključuje:

 • popravak metalnih tankera, rezervoara i kontejnera
 • popravak i održavanje cijevi i cjevovoda
 • popravak mobilnih uređaja za zavarivanje
 • popravak čeličnih brodskih bačvi
 • popravak i održavanje parnih kotlova i drugih generatora pare
 • popravak i održavanje pomoćne opreme koja se upotrebljava s parnim generatorom:
  • kondenzatora, ekonomizera, supergrijača, sakupljača pare i akumulatora
 • popravak i održavanje nuklearnih reaktora, osim odjeljivača izotopa
 • popravak i održavanje dijelova brodskih ili drugih kotlova
 • popravak galvanizacijom kotlova za centralno grijanje i radijatora
 • popravak i održavanje vatrenog oružja i streljiva (uključujući popravak sportskih pištolja i pištolja za rekreaciju)
 • popravak i održavanje kolica za kupnju

Ovaj razred isključuje:

 • oštrenje noževa i pila, vidi 33.12
 • popravak sustava za centralno grijanje itd., vidi 43.22
 • popravak mehaničkih uređaja za zaključavanje, sefova vidi 80.20

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?