MIRON GELO d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Ovaj razred uključuje gradnju vodova za distribuciju električne struje i telekomunikacije te odgovarajućih zgrada i drugih građevina koje su sastavni dio ovih sustava. Ovaj razred uključuje:

  • gradnju :
    • međugradskih i gradskih komunikacijskih i elektroenergetskih vodova
    • elektrana

Ovaj razred isključuje:

  • usluge vođenja i nadzora izvedbe građevinskih projekata koje se odnose na radove u niskogradnji, vidi 71.12

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?