MareEdu, obrt za usluge, vl. Marija Bošnjak, Sesvete, Ulica Krste Hegedušića 63

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

Bookmark

Djelatnosti

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

Ovaj razred uključuje razne uslužne djelatnosti koje se uobičajeno pružaju komercijalnim potrošačima. Uključuje djelatnosti koje zahtijevaju veće stručne, znanstvene i tehničke vještine međutim ne uključuju tekuće, rutinske poslove koji su obično kratkog trajanja. Ovaj razred uključuje:

 • djelatnosti poslovnog posredovanja, tj. organiziranje kupnje i prodaje malih i srednje velikih poslovnih subjekata, uključujući i privatne prakse, osim posredovanja u poslovanju nekretninama
 • djelatnosti posredovanja u vezi s patentima (organiziranje kupnje i prodaje patenata)
 • djelatnosti procjene, osim za nekretnine ili osiguranje (npr. za antikvitete, nakit itd.)
 • reviziju računa i informacije o naknadama za prijevoz robe (vozarini)
 • djelatnosti prognoziranja vremena
 • savjetovanje u području zaštite i sigurnosti
 • savjetovanje u području poljoprivrede
 • savjetovanje u području zaštite okoliša
 • ostalo tehničko savjetovanje
 • djelatnosti savjetnika, osim u području arhitektonskih djelatnosti, inženjerstva i poslovnog upravljanja
 • djelatnosti kvantitativnih procjenitelja

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti agenata i agencija koje zastupaju osobe radi dobivanja angažmana u filmskim, kazališnim ili drugim predstavama ili u sportu te plasiraju knjige, igrokaze, umjetnička djela, fotografije itd., izdavačima, redateljima itd.

Ovaj razred isključuje:

 • trgovinu na veliko rabljenim motornim vozilima putem dražbi, vidi 45.1
 • dražbe preko interneta (u vezi s trgovinom na malo), vidi 47.91
 • djelatnosti dražbovaonica (aukcijskih kuća) u vezi s trgovinom na malo, vidi 47.79
 • djelatnosti posrednika u poslovanju nekretninama, vidi 68.31
 • knjigovodstvene djelatnosti, vidi 69.20
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vidi 70.22
 • arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo i s njima povezano tehničko savjetovanje, vidi 71.1
 • izradu nacrta za strojeve i industrijski dizajn, vidi 71.12 i 74.10
 • veterinarsko ispitivanje i kontrolu proizvodnje hrane, vidi 71.20
 • kreiranje i postavljanje reklama u medijima i na otvorenim prostorima, vidi 73.11
 • uređivanje štandova te ostalih objekata i prostora, vidi 73.11
 • organiziranje sastanaka i poslovnih sajmova, vidi 82.30
 • djelatnosti samostalnih dražbovatelja, vidi 82.99
 • upravljanje programima lojalnosti, vidi 82.99
 • savjetovanje u vezi s kreditiranjem i dugovanjima, vidi 88.99

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?