PITA PIT ZA SVE d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Ovaj razred uključuje industrijski ketering, tj. usluge dostave hrane koje se temelje na ugovoru s kupcem, za određeno razdoblje. Također su uključene djelatnosti dostavljanja hrane koje se temelje na koncesiji za vrijeme sportskih i sličnih događaja. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici. Ovaj razred uključuje:

  • usluge dostave hrane na osnovi ugovora (npr. za prijevozna poduzeća)
  • djelatnosti dostave hrane na osnovi koncesija za sportske i slične događaje
  • djelatnosti kantina i kafeterija (npr. za tvornice, urede, bolnice ili škole) na osnovi koncesije

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju lako pokvarljive hrane za preprodaju, vidi 10.89
  • trgovinu na malo lako pokvarljivom hranom, vidi odjeljak 47

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?