PJESKARA ŠARJE d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

Ovaj razred uključuje:

  • vađenje i jaružanje industrijskog pijeska, pijeska za građevinarstvo i šljunka
  • lomljenje i drobljenje šljunka
  • vađenje pijeska
  • vađenje gline, vatrostalne gline i kaolina

Ovaj razred isključuje:

  • vađenje bitumeniziranog pijeska, vidi 06.10

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?