RIZ-ODAŠILJAČI d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Proizvodnja komunikacijske opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju uređaja za prijenos podataka putem telefona ili računala, a koriste se za elektronički prijenos signala putem žica ili zrakom, primjerice radijsko i televizijsko emitiranje te za proizvodnju opreme za bežični prijenos podataka. Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju uređaja za prespajanje telefonskih centrala
  • proizvodnju bežičnih telefona
  • proizvodnju uređaja za izgradnju glavne centrale (PBX)
  • proizvodnju telefonske i telefaksne opreme, uključujući automatsku telefonsku sekretaricu
  • proizvodnju uređaja za prijenos podataka kao što su premosnici, usmjernici, pristupnici
  • proizvodnju antena za odašiljanje i primanje signala
  • proizvodnju televizijskih kablova
  • proizvodnju dojavljivača (“pagers“)
  • proizvodnju mobilnih telefona
  • proizvodnju opreme za mobilnu komunikaciju
  • proizvodnju opreme za radijski studio i emitiranje, uključujući televizijske kamere
  • proizvodnju modema i opreme za prijenos podataka
  • proizvodnju unutrašnjih/vanjskih računalnih modema
  • proizvodnju alarmnih sistema za slučaj pljačke ili požara, slanje signala kontrolnoj stanici
  • proizvodnju radijskih i televizijskih odašiljača
  • proizvodnju infracrvenih priključaka (npr. za daljinsko upravljanje)

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju elektroničkih komponenata i podsklopova koji se koriste u prijenosnim uređajima, uključujući unutarnje/vanjske računalne modeme (PC-tipa) vidi 26.1
  • proizvodnju učitanih elektroničkih ploča, vidi 26.12
  • proizvodnju računala i periferne računalne opreme, vidi 26.20
  • proizvodnju audio i videoopreme namijenjene potrošačima, vidi 26.40
  • proizvodnju GPS-uređaja, vidi 26.51
  • proizvodnju elektroničkih semafora (npr. onih na kojima se bilježe rezultati na utakmicama), vidi 27.90
  • proizvodnju prometnih semafora, vidi 27.90

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?