SILVER EVENT j.d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ovaj razred uključuje djelatnosti koje se odnose na zabavu i rekeraciju (osim zabavnih i tematskih parkova) koje nisu drugdje razvrstane:

 • rad automata za igru na kovanice
 • djelatnosti rekreacijskih parkova (bez smještaja)
 • rad rekreacijskih prometnih objekata, npr. marina
 • rad skijališta
 • iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavni dio rada rekreacijskih objekata
 • sajmove i priredbe zabavne prirode
 • djelatnosti plaža, uključujući iznajmljivanje objekata ili opreme kao što su kabine za presvlačenje, ormarići, ležaljke itd.
 • djelatnosti plesnih dvorana i diskoteka, bez usluge pripreme i usluživanja pića

Ovaj razred također uključuje djelatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umjetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti žičara, sedežnica, skijaških žičara i vučnica, vidi 49.39
 • krstarenja povezana s ribolovom, vidi 50.10 i 50.30
 • prostore i objekte za kraći boravak posjetitelja u rekreacijskim parkovima, šumama i kampovima, vidi 55.30
 • kampove za stambene autoprikolice, kampove za razonodu, kampove za lov i ribolov te prostore za kampiranje, vidi 55.30
 • djelatnosti diskoteka, s uslugom pripreme i usluživanja pića, vidi 56.30
 • djelatnosti kazališnih skupina i cirkuskih trupa, vidi 90.01

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?