STEFANOVIĆ, KRVAVICA, BULIĆ I PLETIKOSA ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Pravne djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

 • pravno zastupanje interesa jedne stranke protiv interesa druge stranke, pred sudom ili pred drugim pravnim tijelima, po osobama koje su članovi odvjetničke komore ili pod njihovim nadzorom:
  • savjetovanje i zastupanje u građanskim sporovima
  • savjetovanje i zastupanje u kaznenim sporovima
  • savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima
 • pravno savjetovanje i izradu pravnih dokumenata:
  • ugovora o osnivanju poslovnih subjekata, ugovora o partnerstvu ili sličnih dokumenata u vezi s osnivanjem poslovnih subjekata
  • patenata i autorskih prava
  • pripremu darovnica, oporuka, skrbništva itd.
 • ostale djelatnosti javnih bilježnika, mirovnih sudaca, arbitara, revizora i vještaka

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?