Sanki Trading d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko elektroničkim cijevima
  • trgovinu na veliko poluvodičkim elementima
  • trgovinu na veliko mikročipovima i integriranim krugovima
  • trgovinu na veliko tiskanim krugovima
  • trgovinu na veliko praznim audio i videovrpcama i disketama, magnetskim i optičkim diskovima (CD-i, DVD-i)
  • trgovinu na veliko telefonima i komunikacijskom opremom

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko snimljenim audio i videovrpcama, CD-ima, DVD-ima, vidi 46.43
  • trgovinu na veliko računalima i računalnom perifernom opremom, vidi 46.51

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?