TICA - KLANAC j.d.o.o.

Matični broj

OIB poslovnog subjekta

E-mail adresa

Bookmark

Djelatnosti

Sječa drva

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju trupaca za potrebe industrije koja se temelji na šumarstvu
  • proizvodnju trupaca koja se koriste u neobrađenom obliku kao što su: jamska drva, TT stupovi, motke i kolje
  • skupljanje i proizvodnju drva za potrebe proizvodnje energije
  • skupljanje i proizvodnju šumskih otpadaka od rušenja drva za potrebe proizvodnje energije
  • proizvodnju drvenog ugljena u šumi (na tradicionalan način) Rezultat ove djelatnosti može biti u obliku cjepanica ili drva za ogrjev.

Ovaj razred isključuje:

  • uzgoj božićnih drvaca, vidi 01.29
  • uzgoj drveća: sadnju, rasađivanje, presađivanje, prorjeđivanje i zaštitu šuma i šumskih površina, vidi 02.10
  • skupljanje šumskih proizvoda koji nisu uzgojeni, vidi 02.30
  • proizvodnju iverja i drvne sječke, vidi 16.10
  • proizvodnju drvenog ugljena postupkom destilacije drva, vidi 20.14

Lokacija na karti

Želite li izmijeniti podatke ove tvrtke ili prijaviti neispravne podatke?